Η Επιστημονική Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM - E3STEM


 Ο βασικός σκοπός της  Ένωσης  είναι η διάδοση της επιστημολογίας, της μεθοδολογίας και της διδακτικής αναπλαισίωσης  του S.T.E.M και η διατύπωση έγκυρων προτάσεων σχετικά με την υλοποίηση διδακτικών μοντέλων S.T.E.M  σε επίπεδο επιμορφώσεων, σεμιναρίων και προτάσεων για διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται ή μπορούν να ενταχθούν στην επιστημολογία του STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με βασική αρχή την επιστημονική εγκυρότητα των προτάσεων και την αξιοπιστία τους.  Το Ε3 στο λογότυπο έχει προέλθει από τα αρχικά της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης. Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε μέλη της Ένωσης ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη σελίδα της. 

Ανάπτυξη ψηφιακού σεναρίου

CLICK για μεγέθυνση
  Έχει αναρτηθεί το ψηφιακό σενάριο στο portal ODS-ISE, στην υποκοινότητα «engineering sub community», λόγω των ιδιαίτερων καινοτόμων εργαλείων που παρέχει το ISE για εφαρμογή σεναρίων. Η χρονική διάρκεια εφαρμογής του είναι 200 λεπτά περίπου. Το ODS είναι μια πολύγλωσση πύλη κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια πολυμορφική πλατφόρμα που έχουν πρόσβαση οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και τα σχολεία όλων των βαθμίδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός Διδασκαλίας (Learning Design)

CLICK για μεγέθυνση.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούσαν να είναι τυπικοί, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, συμπλήρωναν το Σχέδιο Μαθήματος σε ειδικό έντυπο σχεδιασμού. Τη σημερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα εργαλεία μαθησιακού σχεδιασμού που βοηθάνε τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν σχέδια μαθήματος πολύ πιο εμπλουτισμένα και αναλυτικά με σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους. 

Καινοτομία στην εκπαίδευση (innovation of education)

Από το 1986 το ενδιαφέρον, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα Κοινοτικά προγράμματα δράσης στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, αυξάνει συνεχώς μέχρι και των ημερών μας. Σήμερα το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει με διάφορες καινοτόμες δράσεις την Επαγγελματική Εκπαίδευση. 
  Σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη (2002), ο όρος “καινοτομία” είναι το άνοιγμα νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, μεταρρυθμίσεων και υιοθέτηση ουσιαστικών αλλαγών στη διδακτική.

Ημερίδα STEM 5 Μαίου 2018 στο Ευγενίδειο

Ημερίδα «STEM και Υπολογιστική Παιδαγωγική στην Εκπαίδευση: Επιστημολογικό περιεχόμενο και εφαρμογές"


Με τη βοήθεια του Ευγενιδείου Ιδρύματος και άλλων χορηγών, θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2018 Ημερίδα με τίτλο "STEM και Υπολογιστική Παιδαγωγική στην Εκπαίδευση: Επιστημολογικό περιεχόμενο και εφαρμογές".
Μέσω του Facebook και του τύπου θα ενημερωθείτε για τους ομιλητές και τους διεθνείς προσκεκλημένους.
Θα παρουσιασθούν δια-επιστημονικές εφαρμογές STEM. 
H ιστοσελίδα της ένωσης είναι e3stem.

Η διαδρομή από τις ΤΠΕ στην Επιστημολογία του STEM.

Ομιλία καθηγητή κ. Σαράντου Ψυχάρη.

Η διαδρομή από τις ΤΠΕ στην  Επιστημολογία του STEM.
Αξιοποίηση της Υπολογιστικής Επιστήμης, του Physical Computing ,της Υπολογιστικής Σκέψης και της Επιστημολογίας της «Μηχανικής»  για την επιστημολογία του STEM.

S.T.E.M. με απλά λόγια...

  Στη διδασκαλία με μεθοδολογία STEM υπάρχει μετασχηματισμός της δασκαλοκεντρικής μεθόδου μάθησης στην ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση. Ο μαθητής εμπλέκεται δημιουργικά και συνεργατικά με τους συμμαθητές του, προκειμένου να δώσουν από κοινού λύσεις σε προβλήματα που τίθενται από τον εκπαιδευτικό (επίλυση προβλήματος)
Καταργείται ο «κακός δάσκαλος» και τη θέση του καταλαμβάνει η δημιουργία, η αναζήτηση, η έμπνευση, ο αναστοχασμός.

Εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο για το STEM.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο 600 σελίδων των καθηγητών Σαράντου Ψυχάρη και Κωνσταντίνου Καλοβρέκτη υπό τον τίτλο "Διδακτική & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM & ΤΠΕ", εκδόσεων Tζιόλα  
Διαθέτει πολύ σκληρά εξώφυλλα και είναι μια εξαιρετική πολυτελής πολύχρωμη έκδοση. Η τιμή του είναι 76 ευρώ.

Είναι το πρώτο βιβλίο που διαπραγματεύεται την εκπαιδευτική διαδικασία με μεθοδολογία STEM. Ένα σύγγραμμα που έλειπε από τη σύγχρονη Ελληνική βιβλιογραφία. 

Mobile Learning


 Με τη φράση «One-to-Web Instead of One-to-One» που χρησιμοποιείται, εκτενώς στην Αμερική το τελευταίο διάστημα, από τους εκπαιδευτικούς, θα ξεκινήσουμε την παράθεση απόψεων για τη χρήση των Mobile συσκευών..
   Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη να χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη mobile συσκευές. Στις συσκευές αυτές περιλαμβάνονται τα Chrome Books, τα Tablets, τα  κινητά τηλέφωνα, τα net books και τα Laptops. Έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις τάξεις ασύρματα δίκτυα (access points) και το ποσό που έχει δαπανηθεί μόνο στην California ξεπερνάει το 1 δις USD για την εγκατάσταση ασύρματων δικτύων WI-FI στους χώρους των σχολείων. Οι mobile αυτές συσκευές χρησιμοποιούνται μέσα και έξω από τις τάξεις για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η υπολογιστική σκέψη ως εργαλείο για την οικονομία της γνώσης

Παρασκευή, 02-Φεβ-2018 00:05 από το
Η υπολογιστική σκέψη ως εργαλείο για την οικονομία της γνώσης
Του Σαράντου Ψυχάρη

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο για α) την κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση -"social justice in education" και τις παραμέτρους της εκπαιδευτικής πολιτικής που συνδέονται με αυτήν, β) τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι και γ) για τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στην Σχολική και Τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα ανταποκρίνονται στα παραπάνω.

Άποψη του καθηγητή Σαράντου Ψυχάρη για το STEM.

Διαβάστε στη συνέχεια την άποψη του καθηγητή κ. Ψυχάρη Σαράντου από τους πρωτεργάτες της εισαγωγής του STEM στην Ελλάδα. 

Επίδραση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων με προσέγγιση STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενα άρθρα για τα διδακτικά σενάρια και στα αποθετήρια αυτών καθώς επίσης και για τη μεθοδολογία STEM. Θα παρουσιασθεί χάριν συντομίας ένα μικρό μέρος των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2016. Θα ακολουθήσουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία σε επόμενα άρθρα. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων 40 εκπαιδευτικών Μηχανολόγων για την επίδραση ψηφιακού σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία με θέμα τον ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλύτη. Το σενάριο της πειραματικής μας διάταξης βρίσκεται αναρτημένο στο ODS-ISE για σύγχρονη εκπαίδευση.

STEM στην Εκπαίδευση (παραδείγματα)

Η Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών, για την οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκφράζεται με το ακρωνύμιο STEM. Αν αναζητηθεί το ακρωνύμιο αυτό στη Wikipedia θα παρατηρηθεί ότι γίνεται αναφορά για μια καινοτόμο προσέγγιση που εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο τις βασικές Επιστήμες αλλά επίσης την Τεχνολογία, τη Μηχανική-Μηχανολογία και τα Μαθηματικά. Παλιότερα γινόταν χρήση του ακρωνυμίου SMET, σήμερα υπάρχει η τάση να παρουσιάζεται το STEM σαν STEAM γιατί έχει προστεθεί η λέξη Art - Τέχνη. 

Αποθετήρια διδακτικών σεναρίων

 Ο προσδιορισμός του διδακτικού σεναρίου δίδεται ολοκληρωμένα και εύστοχα στο Υλικό Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΕΑΙΤΥ, 2008). Ως εκπαιδευτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο έχει διάρκεια περισσοτέρων από μία διδακτικών ωρών.

Τι είναι το S.T.E.M. στην Εκπαίδευση και ποιες οι προοπτικές του ;

STEM είναι το πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην ιδέα της εκπαίδευσης των μαθητών-φοιτητών ταυτόχρονα και συνδυαστικά σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς - την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανολογία (μηχανική) και τα μαθηματικά - σε ένα διεπιστημονικό επίπεδο και εφαρμόζεται με συγκεκριμένη μέθοδο προσέγγισης. Αντί να διδάσκονται οι προαναφερόμενοι κλάδοι ως ξεχωριστά και διακριτά μαθήματα, η μεθοδολογία STEM τους ενσωματώνει σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές εφαρμογές.

Engineering Subcommunity

Στην υποκοινότητα Engineering της κοινότητας Easy Java Simulations της οποίας διαχειριστής είναι ο κ. Ψυχάρης Σαράντος, καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, έχουν αναρτηθεί υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια με μεθοδολογία STEM. Η υποκοινότητα εμπλουτίζεται συνέχεια με εκπαιδευτικά αντικείμενα και σενάρια από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. STEM in Education που διεξάγεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών υπό τη Διεύθυνση του κ. Ψυχάρη.

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (MIT Inventor Application2)

Στο video που ακολουθεί παρουσιάζεται μια καινοτόμος εφαρμογή για κινητά ή tablet με λειτουργικό android. Η εφαρμογή αυτή έχει αναπτυχθεί τοπικά στον Υπολογιστή με το πρόγραμμα MIT Inventor Application 2. Η κατασκευή της είναι σχετικά εύκολη με scrach και ενδείκνυται για αρχάριους. Περιλαμβάνει μερικές σελίδες θεωρία πάνω στους καταλύτες και μερικές ερωτήσεις σωστού λάθους με feedback. 

Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με προσέγγιση STEM στο ISE.

Το ISE (Inspiring Science Education) του portal ODS είναι το εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας (με πολύ υψηλά ποιοτικά standards) σχεδίων μαθήματος, εκπαιδευτικών αντικειμένων και ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων. Στο video που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο με θέμα τους καταλύτες αυτοκινήτων με μεθοδολογία STEM.

Κομβικές δεξιότητες μαθητών/τριών (transversal skills) ATS2020

  Το Project ATS2020 (Assesment Transversal Skills) είναι ένα καινοτόμο σχέδιο στρατηγικής πειραματισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετέχουν 17 εταίροι από 11 χώρες της Ε.Ε. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης για την ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Προσφέρει νέες προσεγγίσεις καινοτόμα “εργαλεία” στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να βοηθηθούν στο σκοπό της ανάπτυξης των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί για την καινοτομία τις δεξιότητες όπως και τις προσεγγίσεις S.T.E.M.

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Easy Java Simulation)

Το Easy Java Simulation είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, αναφέρεται η δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών, μοντέλων προσομοίωσης, η άψογη συνεργασία με το arduino, κ.α. Η εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού αυτού είναι σχετικά εύκολη. Η εξαγωγή εκτελέσιμων αρχείων Jar διευκολύνει πολύ τη χρήση τους από το μαθητή μόνο με την ύπαρξη της JAVA και του πρόσθετου Java Runtime Enviroment στον υπολογιστή που θα εργαστεί.

Σχέση συμπίεσης Κινητήρα Εσωτερικής Καύσης

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται ο υπολογισμός της σχέσης συμπίεσης ενός κινητήρα από τον κ Βασίλειο Νικολάου. Το συγκεκριμένο video μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό μέρος μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εμπλουτισμός της με μοντέλο προσομοίωσης με τη βοήθεια υπολογιστή θα δημιουργήσει ικανές συνθήκες για αύξηση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό project ATS2020.

Υπολογισμός Κυβισμού Κινητήρα

Στο πλαίσιο της STEM εκπαίδευσης παρουσιάζεται μέρος του μαθήματος συγκεκριμένα το πείραμα που έγινε από τους ίδιους τους μαθητές. Συμπληρωματικά του μαθήματος υπάρχει μοντέλο προσομοίωσης ανεπτυγμένο στο EASY JAVA SIMULATION σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Tracker Analysis Video)

Στο video που παρουσιάζεται στη συνέχεια έχει αναπτυχθεί η μελέτη κίνησης του εμβόλου μιας μηχανής εσωτερικής καύσης με χρήση του Tracker Analysis Video. Το λογισμικό αυτό είναι ελεύθερο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη κινήσεων και ανάλυση φάσματος. Μπορούμε με τη βοήθεια του να κάνουμε το μάθημα ευχάριστο για τους μαθητές αφού θα απασχοληθούν εποικοδομητικά μόνοι τους γα να μελετήσουν βάσει των πειραματικών συνθηκών που θα δημιουργήσουν και της βιντεοσκόπησης που θα εκτελέσουν.

Εκπαιδευτικό Ψηφιακό Σενάριο με προσέγγιση STEM στη MOODLE

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού σεναρίου σε πλατφόρμα Moodle είναι μία ιδιαίτερα καινοτόμος δράση. Σήμερα δεν υπάρχει αναρτημένο πλήρες διδακτικό σενάριο για ασύγχρονη εκπαίδευση και ειδικά με προσέγγιση STEM. Είναι πραγματικά η πρώτη παρουσίαση. Πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι ακολουθεί μέθοδο διδασκαλίας mobile learning.

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Mathematica)

Στο πλαίσιο των ιδεών που θέλουμε να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς για εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών σε μεθοδολογία STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάζουμε στο video το λογισμικό Mathematica της εταιρείας Wolfram σε μια εφαρμογή που υπολογίζει αυτόματα τον όγκο φορέα καταλύτη και σχεδιάζει το προφίλ δύο ειδών καταλυτικών μετατροπέων, κυλινδρικής και ελλειπτικής μορφής.

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (LabVIEW - Backpressure Catalytic Converter)

Χρησιμοποιήσαμε πάλι το LabVIEW για να αναπτύξουμε ένα μοντέλο προσομοίωσης με το οποίο ο μαθητής πειραματίζεται στον υπολογιστή για την εύρεση της αντίθλιψης του καταλυτικού μετατροπέα. Το αποτέλεσμα αυτό θα τον βοηθήσει να αποφασίσει αν απαιτείται αντικατάσταση αυτού. Με τα ποτενσιόμετρα ρυθμίζει εικονικά στο μοντέλο την πίεση πριν και μετά προκειμένου να καταγράψει την αντίθλιψη (διαφορά πιέσεων που υπάρχει στην είσοδο και έξοδο του καταλυτικού μετατροπέα).

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Octave)

Το ελεύθερο λογισμικό Octave είναι παρόμοιο με το Mathematica. Οι δυνατότητες του είναι λιγότερες αλλά είναι ένα εξαιρετικό λογισμικό που μπορεί ποικιλοτρόπως σε μεγάλο εύρος μαθημάτων διαφορετικών ειδικοτήτων να χρησιμοποιηθεί επάξια. Η φαντασία μας θα πρέπει να δουλέψει...

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Tracker Analysis Video)


Στο Video που ακολουθεί παρουσιάζεται το ελεύθερο λογισμικό Tracker video analysis and modeling tools.  Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, στο πλαίσιο του project  Assessment Transversal Skills 2020, για αύξηση της κομβικής δεξιότητας του ψηφιακού γραμματισμού. Η υπολογιστική σκέψη είναι απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά του εκπαιδευτικού για σχεδιασμό της εφαρμογής που περιγράφεται στο video.

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (LabVIEW - EHCC)

Χρησιμοποιήσαμε το LabVIEW για τη δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών ενός ηλεκτρικά θερμαινόμενου καταλύτη, (Electric Heated Catalytic Converter). Με τον τρόπο αυτό υποδεικνύεται πως μπορεί να εκτελεστεί με καινοτόμες μεθόδους ένα μάθημα που σε αντίθετη περίπτωση θα γινόταν δασκαλοκεντρικά. Ο μαθητής "παίζει" με τα ποτενσιόμετρα και καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει τις τιμές με πείραμα στο εργαστήριο και καταγραφεί σε απλό χαρτί χρησιμοποιώντας τις σχέσεις της ηλεκτροτεχνίας.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που παρουσιάζεται σε αυτήν την ανάρτηση επιδιώχθηκε να μελετηθεί, σε ένα πιλοτικό workshop, η επίδραση που υπήρξε στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων που έχουν αναπτυχθεί με μεθοδολογία STEM.
Προτείνεται ένας ιδιαίτερα σύγχρονος τρόπος μάθησης με την ανάπτυξη και την εφαρμογή δύο σεναρίων. Αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, μοντέλων προσομοίωσης και εφαρμογών σε κινητά ή tablet για τη διδασκαλία του μαθήματος των “ηλεκτρικά θερμαινόμενων καταλυτικών μετατροπέων αυτοκινήτου” σε μία διαφορετική διάσταση από αυτήν που διδάσκεται σήμερα.    

Άρθρο Δημοσιευμένο στο Επιστημονικό Συνέδριο της ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΤΠΕ 2017. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με μεθοδολογία STEM.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει εργασία που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΤΠΕ 2017. Σε αυτό μελετάται η επίδραση της εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σενάριο αναπτύχθηκε με προσέγγιση STEM και είναι αναρτημένο στην υποκοινότητα Mechanic Engineering της κοινότητας Easy Java Simulations, της πλατφόρμας ODS-ISE (Open Discovery Space–Inspiring Science Education).Έχουν χρησιμοποιηθεί δύο εκπαιδευτικά λογισμικά ανοικτού κώδικα για τη διδασκαλία του μαθήματος “Καταλυτικός Μετατροπέας Αυτοκινήτου”. 

Η χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων (2 μέρος)

Μετά τη δημοσίευση του πρώτου μας άρθρου  και τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  και έχει σχέση με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών καθώς επίσης με τη χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), νιώθουμε την ανάγκη να επανέλθουμε στο θέμα λόγω της εξαιρετικής σημασίας που έχει για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

Η χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων (1 μέρος)

Στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) διδάσκονται τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. και των Ι.Ε.Κ.. Τελευταία διεξάγεται και η μαθητεία (μεταλυκειακό έτος των ΕΠΑ.Λ.) με διάρκεια 7 ώρες την εβδομάδα. Τα Ε.Κ. είναι αυτοτελή και έχουν δική τους διοίκηση. Τα εργαστηριακά μαθήματα των τομέων (Β τάξη) και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (Γ τάξη) είναι περίπου 12 ώρες εβδομαδιαίως ανά τμήμα. Το ένα τρίτο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδάσκεται στα εργαστήρια.