Στατιστικά Στοιχεία Κρίσεων Δ/ντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 2017

Μόνο σε 9 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 58 μπήκαν βαθμοί μικρότεροι από 3 στη συνέντευξη και μία από αυτές ήταν και η ΔΔΕ Πειραιά. 
Το άριστα στη συνέντευξη ήταν τα 8 μόρια.

Τα σχολεία για την τοποθέτηση νέων διευθυντών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πειραιά ήταν 144 (για τις κρίσεις του 2017).

Οι υποψήφιοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Πειραιά ήταν 242 και προσήλθαν στη συνέντευξη 239.

Σε περίπου 240 υποψηφίους διευθυντές της Διεύθυνσης Πειραιά οι 178 είχαν πάνω από 12 μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια. 

Οι 100 από τους 240 είχαν πάνω από 14 μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια.
Η βάση για να τοποθετηθεί ένας υποψήφιος ως διευθυντής στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) ήταν 20,20 ενώ για τη Γενική (Λύκεια Γυμνάσια) ήταν λίγο χαμηλότερη λόγω των νησιών 15,71.

Πήραν κάτω από 6 στη συνέντευξη 40 από τους υποψηφίους αν και είχαν περισσότερα από 12 μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια.
  
142 Υποψήφιοι ανέβηκαν στον πίνακα από 1 έως  63 θέσεις !!! με τη βοήθεια της συνέντευξης

89 υποψήφιοι κατέβηκαν από 1 έως 120 θέσεις !!! με τη βοήθεια της συνέντευξης.

Στο παραπάνω διάγραμμα στην οριζόντια γραμμή (άξονα) εμφανίζονται οι θέσεις των υποψηφίων κατά σειρά μορίων στα αντικειμενικά κριτήρια από αριστερά προς τα δεξιά. Στον αριστερό κατακόρυφο άξονα εμφανίζεται η πτώση ή η άνοδος των υποψηφίων σε αριθμό θέσεων.

Αριστερά είναι ο πρώτος υποψήφιος στον ενιαίο πίνακα με τα περισσότερα μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια και δεξιά ο τελευταίος με τα λιγότερα. Η καμπύλη που μοιάζει με κυματομορφή δείχνει πόσες θέσεις ανέβηκε κάθε υποψήφιος ή πόσες κατέβηκε. 

Για παράδειγμα, στο διάγραμμα, ο υποψήφιος που βρισκόταν στη θέση 14 (αριστερά) κατέβηκε 120 θέσεις με το "ασανσέρ" της συνέντευξης. Ενώ είχε πάρα πολλά μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια βρέθηκε ουραγός στον πίνακα λόγω του χαμηλού βαθμού που έλαβε στη συνέντευξη από τα μέλη του συμβουλίου επιλογής (ΠΥΣΔΕ Πειραιά). Το άριστα της συνέντευξης θυμίζουμε ήταν τα 8 μόρια. Το ένα μόριο στα αντικειμενικά κριτήρια ήταν σημαντικό γιατί μπορούσε να αποκτηθεί με κάποιον τίτλο σπουδών. 

Πάνω από 16 μόρια είχαν μόνο 62 υποψήφιοι στους 240. Αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα προσοντούχοι. Μερικοί όμως από αυτούς κατέβηκαν δεκάδες θέσεις στον πίνακα. 

Φαίνεται λοιπόν καθαρά στο διάγραμμα ότι πολλοί υποψήφιοι βρέθηκαν κάτω από τον οριζόντιο άξονα κατεβαίνοντας δεκάδες θέσεις και μάλιστα υπάρχει συνωστισμός σε προσοντούχους υποψηφίους που πέφτουν πολλές δεκάδες θέσεις με τη βοήθεια του ασανσέρ της συνέντευξης. Έτσι δεν έγιναν διευθυντές παρότι είχαν εξαιρετικά προσόντα. 'Αν προσέξουμε στο διάγραμμα υποψήφιοι που ήταν δεξιά στην οριζόντια γραμμή με λίγα προσόντα ανέβηκαν πάνω από τον οριζόντιο άξονα δεκάδες θέσεις και έγιναν διευθυντές σχολείων. 

Για παράδειγμα, υποψήφιος που βρισκόταν στη θέση 197 ανέβηκε 63 θέσεις γιατί τα "πήγε" εξαιρετικά καλά στη συνέντευξη. Άλλος υποψήφιος από την 175 θέση φαίνεται ότι ανέβηκε 50 θέσεις και έφτασε στην 125 και έγινε οριακά διευθυντής. Με 0,02 λιγότερα μόρια στη συνέντευξη δεν θα ήταν εφικτό να γίνει διευθυντής !!!

Συμπέρασμα:  
Αρκετοί υποψήφιοι με λίγα μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια τα πήγαν εξαιρετικά καλά στη συνέντευξη και αρίστευσαν. Φαίνονται στο διάγραμμα από την θέση 100 έως και τη 200 που η κυματομορφή ανεβαίνει δεκάδες θέσεις στον κατακόρυφο άξονα (αριστερά).
Άλλοι που διέθεταν πολλά μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια (μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, δεύτερα πτυχία, πολλές πιστοποιήσεις, συγγραφές βιβλίων, αποδεικτικά ξένων γλωσσών κ.λπ.) δεν τα κατάφεραν στη συνέντευξη !!! αναφέρουν δε ότι σε όλες τις προηγούμενες κρίσεις είχαν πάει εξαιρετικά καλά με άλλες συνθέσεις συμβουλίων. 
Εδώ έρχεται η δικαιοσύνη και ερευνά την υπόθεση αυτεπάγγελτα λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που πήρε το θέμα αλλά και μετά από μηνύσεις που κατέθεσαν αρκετοί υποψήφιοι.


Ο υπουργός κ. Γαβρόγλου σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαηλιού είπε επί λέξη (Δευτέρα 30/10/2017, 18.00). 

"Οι συνεντεύξεις, όπως γνωρίζετε, έχουν ένα αμαρτωλό παρελθόν. Εμείς την επαναφέραμε, θεωρώντας ότι με το μικρό ποσοστό που έχει, θα παίξει τον ρόλο της."